Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2014

piccoladonna
“A przyjaźń między kobietą i mężczyzną jest możliwa? Nie mam oczywiście na myśli żony…

- Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle”.

February 26 2014

piccoladonna
piccoladonna
9131 9560
Reposted fromBrilliant Brilliant viabrystol brystol
piccoladonna
5200 be70
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
piccoladonna
0084 071a
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
1586 3191 500
Reposted fromerial erial viabreakaway breakaway
piccoladonna
9580 9f87
Reposted fromaquagen aquagen viaEvowe Evowe
Keep in mind | Denim Shorts |... | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viameovv meovv
piccoladonna
6317 0f44 500
Reposted fromallnight allnight viamanticore manticore
piccoladonna
5339 5ca6
AAAAAAAAAAHHHHH!
ALWAYS REBLOG!!!!
I WANT A FREAKING WEASEL!!!!!!!!!!!!
Reposted fromverdantforce verdantforce viamanticore manticore
piccoladonna
9386 6548 500
Reposted fromfoods foods viamanticore manticore
piccoladonna
7130 efa6 500
Reposted fromfoods foods viamanticore manticore
piccoladonna
2042 5537
Reposted fromscorpix scorpix viamanticore manticore
piccoladonna
piccoladonna
3368 e552
Reposted fromchristi christi vianamehercarmen namehercarmen
piccoladonna

Czy życie się mną bawi? 

Życie, dorośnij!

 

Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
pinkheartsandsparkledreams.tumblr.com
Reposted fromweheartit weheartit vianamehercarmen namehercarmen
piccoladonna
6947 ef7d
Reposted frommariola mariola vianamehercarmen namehercarmen
piccoladonna

-Czego szukasz?
-Księcia z bajki.
-to chyba trudne, prawda?
-Może...Ja nie jestem wymagająca. Może mieć stare jeansy i niemodny już rower, tylko...
-Tylko co...?
-No kurcze, niech mnie zabierze jak najdalej i niech mnie inspiruje.
-To wystarczy...?
-To aż nadmiar .

Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
piccoladonna
Pamiętam ,że wtedy nie liczyło się nic. A moje ulubione miejsce było między jego prawym a lewym ramieniem...
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl