Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2014

7869 72b6
piccoladonna
Reposted fromdogs dogs viaDYmPapierosA DYmPapierosA
piccoladonna
piccoladonna
Reposted fromcontrolled controlled viaDYmPapierosA DYmPapierosA
Reposted frominspired inspired viaDYmPapierosA DYmPapierosA
piccoladonna
9581 b545
Reposted fromnotnow notnow viaDYmPapierosA DYmPapierosA
piccoladonna
9544 5cdd
Reposted fromnotnow notnow viaDYmPapierosA DYmPapierosA
piccoladonna

December 29 2013

piccoladonna
piccoladonna
7479 914b
Reposted fromdepressionsucks depressionsucks viaczarna89 czarna89
piccoladonna
7617 e3c2
Reposted fromnezavisan nezavisan viaEvowe Evowe
piccoladonna
piccoladonna
3854 29f1
Czy jest pani zainteresowana prezentacją kompletu pościeli dla alergików?
Reposted fromczinok czinok viameovv meovv
piccoladonna
Chciałabym, żeby ktoś wiedział o mnie wszystko. Znał mnie od palców stóp, po czubek głowy. By wiedział po czym mam daną bliznę, albo znamię. Gdzie mam pieprzyk. Gdzie łaskotki. Chciałabym by wiedział, jaka część ciała się krępuję, albo która jest moim największym kompleksem. Chciałabym żeby taki ktoś wiedział, gdzie miałam złamanie, zwichnięcie, czy coś. Albo gdzie chciałabym tatuaż mieć. Chciałabym by wiedział co sprawia mi przyjemność. Co lubię jeść, pić. Jakie jest moje ulubione ciasto, jaka potrawa, jak zupa, jaki kocham smak lodów. Jakie lubię przyprawy, ile łyżek cukru. Z ilu łyżeczek robię sobie kawę. Czy piję ja z mlekiem, bądź bez. Chciałabym by wiedział co uważam na temat świata, Boga, zmarłych. Jakie mam poglądy, jaką lubię słuchać muzykę. Chciałabym by prze usłyszenie mojego głosu, bądź zobaczenie wyrazu oczu mógł określić w jakim jestem nastroju. By wiedział czego potrzebuję w danej chwili. Chciałabym by był kiedy będzie potrzebny, bym ja była mu potrzebna. Chciałbym, żeby potrafił mnie rozśmieszyć, pocieszyć. A przede wszystkim chciałabym, żeby pokochał mnie taką jaką jestem. By pokochał mnie z moimi dziwactwami.
— piękne
Reposted fromanakarenina anakarenina viameovv meovv
piccoladonna
3321 3c7b
Reposted fromcalifornia-love california-love viatoffifee toffifee
piccoladonna

Postanowienia na 2014:
-być jeszcze twardszą niż w 2013
-pokonać swoje słabości
-zwyciężyć z wagą i złym myśleniem o swoim ciele
-bawić i uśmiechać się dużo częściej
-znaleźć więcej czasu dla przyjaciół
-spełniać swoje marzenia
-wierzyć że rok 2014 będzie dużo lepszy
-poważnie zastanawiać się gdzie lokuje uczucia
-nie ograniczać się w rzeczach, które kocham
-ZWIEDZAĆ
-pamiętać o wszystkich innych rzeczach do zrobienia, które siedzą w głowie i czekają na realizacje.

— angelliet.soup.io
Reposted fromAngiie Angiie viabrystol brystol
piccoladonna
8895 8963
Reposted frompesy pesy viataka-jedna-ja taka-jedna-ja
piccoladonna
0794 f6ae
Reposted fromfelicka felicka viataka-jedna-ja taka-jedna-ja
2716 15dc
Reposted fromdeviate deviate viaglupiasuka glupiasuka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl